Rekrytering | Talent Recruitment

Permanenta rekryteringar

Vi är ett flexibelt och snabbflygande företag som arbetar efter en kvalitativ rekryteringsprocess – för att vi vet att en nyckel till framgång är att anställa rätt medarbetare.

Varje permanent process inkluderar kompetenstester och utöver det kan vi även erbjuda personlighetsbedömning samt bakgrundskontroll av slutkandidat.

Självklart tar vi hänsyn till våra kunders behov och önskemål och skräddarsyr en process utifrån den aktuella rekryteringen och kundens önskan.

Det tar tid att finna marknadens bästa kandidater. Vi på Talent Recruitment arbetar proaktivt och ser alltid till att ha varma kandidater som vi kan presentera för våra kunder. Att arbeta proaktivt innebär att vi löpande träffar kompetenta kandidater för generella intervjuer. I dessa intervjuer undviker vi standardiserade svar och tar istället reda på vad kandidaterna brinner för och vad de vill i sitt nästa uppdrag. På så vis stärker vi vårt nätverk av ekonomer och vet vilka som är de bästa kandidaterna på marknaden just nu.

När ett rekryterings- eller konsultbehov sedan uppstår kan vi snabbt bilda oss en uppfattning om vilka kandidater som skulle passa för den aktuella positionen.

Vår rekryteringsprocess

 • Färdigställa befattningsbeskrivning, vi träffar er och skapar en god förståelse för just ert behov. Därefter sammanställer vi gemensamt en befattningsbeskrivning för den aktuella tjänsten. Denna befattningsbeskrivning ligger sedan till grund för vårt arbete.
 • Search & annonsering, vi påbörjar omgående vår sökprocess. Den består vanligen av följande metoder:
 1. Vår egen databas – med den senaste söktekniken kan vi snabbt kartlägga de mest relevanta kandidaterna för er specifika roll.
 2. Externa databaser – vi har tillgång till flera databaser utöver vår egen, vilket sätter oss i kontakt med ännu fler arbetssökande i Stockholmsområdet.
 3. Eget nätverk – tillsammans med Finance Recruitment har vi över 20 års erfarenhet av rekrytering inom ekonomi, bank och finans. Vi har således byggt upp ett starkt nätverk av ekonomer.
 4. Annonsering – vi kan annonsera ut rollen på en mängd ledande webbplatser. Detta ger oss tillgång till passivt arbetssökande kandidater.
 • Urval och kandidatpresentation, I nästa steg intervjuar vi alla de kandidater vi finner relevanta utifrån den framtagna befattningsbeskrivningen. Om ni önskar och finner det väsentligt får kandidaterna även genomföra kompetenstester. Med intervjuer och eventuella tester som grund presenterar vi sedan en lista med 3-5 kandidater som matchar befattningsbeskrivningen. Alla kandidater presenteras med en detaljerad sammanfattning avs. erfarenheter, styrkor/svagheter, personlighet och de viktigaste skälen till att vi har valt ut just dem. Vi anger även uppgifter om kandidaternas nuvarande lön, löneanspråk, uppsägningstid och annan viktig information.
 • Referenstagning och tester, Efter att ni valt en eller två slutkandidater tar vi referenser. När vi har genomfört referenstagningen går vi genom den muntligt med er. Efter att referenstagningen är klar gör vi en s.k. bakgrundskontroll av slutkandidat. I de fall ni önskar genomför vi även personlighetstester och tester som verifierar kandidatens numeriska, spatiala och verbala förmåga. Detta sker innan referenstagning.
 • Löneförhandling och kontraktsskrivning, när ni har hittat den perfekta slutkandidaten, ger vi er råd om lön och övriga förmåner baserat på vår erfarenhet, rådande marknadsförhållanden och tidigare rekryteringar av liknande roller.
 • Uppföljning, Inom två månader från att den valda slutkandidaten har påbörjat sin tjänst har vi uppföljningsmöte med både kund och kandidat.

Varför borde du använda Talent Recruitment vid en rekrytering?

Läs mer här

Behöver du rekrytera. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Kontakta oss

Fyll i ditt namn och ladda upp ditt CV.
 • Dra filer hit eller