Utredning om LAS | Talent Recruitment

Utredning om LAS

Förändringar i lagen om anställningsskydd

I den nya regeringens partiöverskridande överenskommelse, så kallad Januariöverenskommelsen, iscensätts nu utredningen om den hett omdebatterade förändringen av LAS – lagen om anställningsskydd. Föga förvånande så står partiblocken på varsina barrikader med vitt skilda åsikter, som Dagens Industri rapporterar.

Igår släpptes direktiven till den nya utredningen kring LAS, som kortfattat handlar det om att utöka antalet undantag som arbetsgivare kan göra från nuvarande regler. Det ska dels bli lättare för småbolag att prioritera annorlunda vid varsel än den vedertagna ”först in -sist ut” principen.

Företagarna skriver att de vill att arbetsrätten ska bli ska bli proportionerlig, moderniserad och bättre spegla att 99,9 % av Sveriges företag har färre än 50 anställda. Utredningen ska stå klar 2020 och förändringarna spås införas 2021.

Vad kommer det att innebära i praktiken?

Vad undersökningen exakt kommer fram till är svårt att förutspå, men utfallet kommer sannolikt att påverka situationen för både arbetsgivare och arbetstagare.

Som rekryteringsföretag har vi förmånen att hjälpa båda parter i det nya landskapet. Kompetensbaserad rekrytering där långsiktiga mål och visioner för medarbetare kommer bli allt viktigare att ta hänsyn till vid anställning.

Vi ser tre ställningstaganden som blir allt viktigare för lyckade rekryteringar:

  • Vad är den potentiella kandidatens faktiska kompetens i relation till företagets behov.
  • Hur väl sammanställer kandidatens personliga målsättningar med företagets vision och syn på den individuella rollen.
  • Arbetsbeskrivningar som löper över sikt kan bli nödvändigt för att både kandidat och bolag ska hitta rätt tillsammans. Det är något även mindre bolag kommer behöva ta sig an för att attrahera kompetent personal i framtiden.

LAS har diskuterats fram och åter under de senaste åren. Diskussionen rör framför allt hur reglerna påverkar ungdomars möjlighet att få ett jobb, och därmed komma in på arbetsmarknaden. Men rörligheten behöver inte specifikt kopplas till de unga, utan det kan skapa en ökad rörlighet för alla åldrar på arbetsmarknaden. Som specialistföretag inom rekrytering kommer vi arbeta aktivt med att hjälpa kandidater i alla skeden av karriären att hitta rätt uppdrag.

Vad händer sedan?

Oavsett vad utredningen resulterar i ser vi inte att arbetstagare inom segmentet ekonomer behöver oroa sig. Under en längre period har vi redan märkt av en glidning från den ”klassiska och trygga” tillsvidareanställningen till mer projektbaserade och interima arbetsformer.


Kontakta oss om du vill veta mer om kompetensbaserad rekrytering.

Liknande nyheter

Fyll i ditt namn och ladda upp ditt CV.
  • Dra filer hit eller