Filip Tu: The People @ Talent | Talent Recruitment

Filip Tu: The People @ Talent

Kan du berätta lite om din bakgrund innan du började på Talent Recruitment?

Jag är utbildad civilekonom med marknadsföring som inriktning. Men jag har läst en hel del företagsekonomi som innefattar löpande bokföring, affärsredovisning och finansiering. Jag arbetade som ekonomiassistent under min studietid och jobbade en hel del med leverantörsreskontra, kundreskontra och fakturering. Så jag har både utbildning och praktisk erfarenhet av ekonomi.

Under min studietid genomförde jag också ett internship i Shanghai där jag var marketing/rekryterings manager. Där rekryterade jag engelsktalande lärare och placerade dem på skolor runt om i landet.

Kan du berätta vad det är du gör på Finance Recruitment?

Min roll som rekryteringskonsult är så kallad 360 rekrytering. Det betyder att jag fokuserar på både kunder och kandidater. Det innebär att det är jag som träffar kunderna, jag som bokar mötena, det är jag som tar kravprofil och analyserar kundernas behov. Jag träffar sedan alla kandidater, intervjuar dem och leder urvalsprocessen. Jag är ansvarig för hela kedjan kan man säga.

Kan du nämna en rekrytering där du lärt dig något

En nyligen stängd process på ett stort läkemedelsbolag. Precis innan sommaren behövde dem en konsult, och detta är ett internationellt bolag som precis har förvärvats av ett japanskt läkemedelsbolag. Jag fick förfrågan då det uppstod ett behov, jag presenterade kandidater och allt var frid och fröjd. Min kontaktperson var den rekryterande chefen och när det skulle skrivas avtal blev det problem för jag blev ombedd att konsultera HR avdelningen och även inköpsavdelningen för att avtal skulle få skrivas.

Det fick mig att inse att större organisationer som är toppstyrda från ett annat land kan vara komplicerade och det gäller att jag i min roll är förberedd och har bra processer för att kunna kommunicera med flera kontaktpersoner.

Där fick jag ha lite is i magen, men samtidigt inte släppa bollen, det här var ju ett konsultbehov och då skulle det gå fort. Så jag var tvungen att hålla mig väldigt lyhörd gentemot samtliga parter. Eftersom behovet var akut fick jag fick agera som en konsult och sy ihop processen utan att trampa någon på tårna.

Tillsatte du en konsult till slut?

Jajjemän, det gick jättebra!

Liknande nyheter

Fyll i ditt namn och ladda upp ditt CV.
  • Dra filer hit eller