En ekonomiroll i förändring | Talent Recruitment

En ekonomiroll i förändring

Digitalisering – är ekonomiassistentens roll hotad?

Den klassiska bilden av en ekonomiavdelning med fakturor på hög blir allt mer en sägen än verklighet. Regleringar som exempelvis GDPR, Software as a Service (SaaS) system och en närmast febril jakt på effektivisering i dagens organisationer får oss att fundera kring traditionella yrkesroller. Det tvingar också oss som rekryteringsföretag att tänka annorlunda när det gäller att hitta rätt kandidat för jobbet.

IT-kunskap och analytisk förmåga

Det finns ingen brist på digitala lösningar för ekonomiavdelningar, och datorstyrd informationshantering underlättar både för korrekt rapportering, analys och uppföljning. Det är vår erfarenhet att det blir allt vanligare att specifik IT kunskap krävs och ofta premieras framför exempelvis lång erfarenhet.

En vanlig missuppfattning är att reskontraroller handlar om att stansa fakturor och knappa in dem i systemet. Idag sköts den uppgiften automatiskt på större bolag, och bland mina kunder så är IT kunskap bland det första som efterfrågas. Att ha rätt systemkunskaper, eller vara öppen för att lära sig nya digitala lösningar, är jätteviktigt för kandidaterna idag.

– Filip Tu, Rekryteringskonsult

Vi gör bedömningen att rollen som ekonomiassistent inte är riskzonen att försvinna, men den är under förändring. Det kommer ställas högre krav på kvalitativ datahantering från medarbetarna snarare än manuellt arbete.

Flera organisationer ser idag de skalbara och kostnadseffektiva fördelarna med att lägga ut manuella ekonomifunktioner på så kallade shared service centers. Det betyder i realiteten att monotona arbetsuppgifter som att sprätta kuvert och stansa fakturor är på väg bort, men det kommer ske i en övergångsperiod.

Vad som är intressant är det som följer efter.

Stora bolag blir mindre

Effektivisering innebär ofta att arbetsuppgifter rationaliseras och antingen koncentreras på en individ, eller läggs externt. Ekonomiavdelningar ombildas, effektiviseras eller outsourcas. Mer kvalitativt arbete delges till individen.

Ekonomiassistentens roll kommer inte att försvinna, men den håller på att förändras. Våra kunder vill allt oftare idag ha en ekonom som är självgående, initiativtagande och analytisk. Arbetsuppgifter inom leverantörs- och kundreskontra kommer kvarstå men mycket fokus kommer ligga på att kunna förklara siffror och data.

Life Long Learning

Som avrundning vill vi på Talent Recruitment slå ett slag för att lära sig genom livet. Rollen vi utbildar oss till finns sällan kvar i exakt samma form efter ett decennium. Vi ser snabbare förändring av arbetsroller, och idag finns det möjligheter till att ha flera karriärer under ett arbetsliv.

Om du är ekonomiassistent eller redovisningsekonom, välkommen att kontakta oss så kan vi prata om hur din profil står sig emot vad marknaden idag efterfrågar.

Liknande nyheter

Fyll i ditt namn och ladda upp ditt CV.
  • Dra filer hit eller