Hyr-köpslösning | Talent Recruitment

Hyr-köpslösning

Är du osäker på om du har ett permanent behov i din organisation? Då kan du prova en hyr-köpslösning från Talent Recruitment. 

En allt vanligare rekryteringsform är så kallade hyr-köpslösningar. Denna lösning kan vara bra om ni måste ha en person på plats omgående vid ett permanent behov. Eller om ni är osäkra på behovet i er organisation på längre sikt.

Det fungerar som så att ni tar in en konsult via oss, som kan börja direkt att arbeta hos er. Över tid så kan ni utvärdera hur den nya medarbetaren fungerar i er organisation. Om ni trivs med varandra, kan ni sedan anställa kandidaten att konsultperioden har avslutats.

Processen för att genomföra en hyr-köpslösning utgår från samma modell som vid konsulttillsättningar.

Du kan läsa mer om hur denna process fungerar här. 

Varför borde du använda Talent Recruitment vid en rekrytering?

Läs mer här

Behöver du rekrytera. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Kontakta oss

Fyll i ditt namn och ladda upp ditt CV.
  • Dra filer hit eller