Kunder

Rätt person till rätt jobb inom ekonomi och administration. Att se talangen i varje människa. Det är vår specialitet och det vi brinner för.

Som en del av Finance Recruitment har vi byggt upp ett kompetent och snabbrörligt nätverk av kandidater, för att snabbt och med precision kunna möta ditt rekryteringsbehov. Varje rekryterare hos oss träffar 10-15 kandidater per vecka, de flesta på generell basis, för att veta vilka som är aktiva på marknaden och vad de har för ambitioner.

Exempel på positioner vi rekryterar:

  • Redovisningsekonomer
  • Ekonomiassistenter
  • Junior controllers
  • Trainees

Vi erbjuder hjälp med olika sorters tillsättningar.
De vanligaste är:

Rekrytering

Vi har redan börjat leta efter er nästa kollega

Att hitta de bästa kandidaterna på marknaden tar tid. Därför är vi på Talent Recruitment redan igång och letar, med hjälp av en proaktiv rekryteringsprocess. Det innebär att vi löpande träffar hungriga kandidater för generella intervjuer, där vi får reda på vad kandidaterna brinner för och vad de verkligen vill i sitt nästa steg. På så vis håller vi vårt nätverk uppdaterat och vet vilka som är de bästa kandidaterna på marknaden just nu. När ni sedan kommer till oss med ett rekryteringsbehov, är chansen stor att vi redan har flera lämpliga kandidater i vårt nätverk.

Men vi nöjer oss inte med det; vi genomför dessutom en gedigen rekryteringsprocess. Så här ser den ut, steg för steg:

1. Fastställa kravprofil

Vi träffar er och får en god förståelse för era behov. Omfattningen av rollen kommer att anges i arbetsbeskrivningen som presenteras för alla kandidater.

2. Sökande och annonsering

Nu sätter vi igång vår sökprocess. Den består vanligen av följande metoder:

  • Vår egen databas – med den senaste söktekniken kan vi snabbt kartlägga de mest relevanta kandidaterna för er specifika roll.
  • Externa databaser – vi har tillgång till flera databaser utöver vår egen, vilket sätter oss i kontakt med ännu fler jobbsökande i Stockholmsområdet.
  • Eget nätverk – tillsammans med Finance Recruitment har vi över 20 års erfarenhet av rekrytering inom ekonomi och administration. Vi har således byggt upp ett starkt nätverk av ekonomer.
  • Annonsering – vi annonserar ut rollen på en mängd ledande webbplatser. Detta ger oss tillgång till passivt arbetssökande kandidater.

3. Urval och kandidatpresentation

I nästa steg intervjuar vi alla relevanta kandidater från ovanstående sökprocess. Utifrån dessa intervjuer presenterar vi en lista med 3-5 kandidater som matchar er rollbeskrivning. Alla kandidater presenteras med en detaljerad sammanfattning av erfarenheter, styrkor, personligheter och de viktigaste skälen till att vi har valt ut just dem. Vi anger även uppgifter om kandidaternas nuvarande lön, löneanspråk, uppsägningstid och annan viktig information.

4. Referenstagning och tester

När vi har valt ut en eller två slutkandidater tar vi deras referenser. Denna punkt i processen har vi väntat med tills nu för att ni ska kunna påverka vilka områden som referenstagningen ska täcka. När vi har genomfört referenstagningen, sammanfattar vi den och skickar den till er skriftligen samt går igenom den muntligen. Vid behov genomför vi personlighetstester och kompetenstester som mäter den numeriska, spatiala och verbala förmågan hos slutkandidaterna.

5. Löneförhandling och kontraktsskrivning

När ni har hittat den perfekta slutkandidaten, ger vi er råd om lön och övriga förmåner baserat på rådande marknadsförhållanden och tidigare rekryteringar av liknande roller.

6. Uppföljning

Inom två månader från att kandidaten har startat sin tjänst, har vi uppföljningsmöten med både er och kandidaten. Detta för att försäkra oss om att allt går som det ska.

Frågor under processens gång?

Då är det bara att ta kontakt med oss. Genom hela rekryteringsprocessen säkerställer vi att du är informerad om varje steg.

Konsulttillsättning

Ett snabbrörligt nätverk för snabba tillsättningar

Den svenska arbetsmarknaden har förändrats. Många företag använder sig numera av konsultlösningar för att lösa tillfälliga behov – särskilt inom ekonomi. Vi har ett stort nätverk av kandidater som är tillgängliga omgående för att täcka dessa behov.

Varje rekryterare hos oss intervjuar 10-15 kandidater per vecka. De flesta av dessa intervjuer görs på generell basis, innan konsultbehovet uppstår. När behovet väl uppstår är det nämligen ofta för sent att börja intervjua kandidater. Vanligen måste konsulten vara på plats omgående.

Vi tar inte ut något arvode för att söka och presentera kandidater. Det är först när ni har bestämt er för en kandidat och denna har börjat jobba som ett arvode utgår.

Så här ser vår process ut vid konsulttillsättningar:

1. Intervjuer på generell basis innan behovet uppstår

Vårt stora nätverk av kandidater är ett tydligt mervärde för dig som kund. Dessa kan ofta ta ett uppdrag med kort varsel. För att underhålla detta nätverk och kunna leverera när behovet väl uppstår, gör vi dagligen generella intervjuer med kandidater.

2. Behovsanalys när behovet uppstår

För att förstå vad ni verkligen behöver, träffar vi rekryterande chef och andra relevanta personer hos er. Då ger vi även vår input på vilken typ av kandidat som kan passa för uppdraget.

3. Screening av kandidater

När vi vet vad ni behöver, börjar vår sökprocess. I de flesta fall har vi redan några kandidater i åtanke så fort vi hör om ditt behov, men vi kompletterar med en genomgång av vårt kandidatnätverk.

4. Presentation av kandidater

Inom 24 timmar presenterar vi upp till tre relevanta kandidater. De kallas sedan till intervju hos er.

5. Referenstagning

Vi tar referenser på den eller de kandidater som ni väljer att gå vidare med. I många fall har vi dock jobbat med kandidaten tidigare och har alltså redan tagit referenser.

6. Kontraktsskrivning

När ni har bestämt er för en kandidat, skriver vi kontrakt som reglerar de olika delarna i konsultuppdraget.

7. Uppföljning

Under uppdraget håller vi nära kontakt med både konsulten och dig, för att försäkra oss om att allt går som det ska. Vi är även måna om att sammanfatta uppdraget efter dess slut, för att veta hur alla parter upplevde det.

Är du i behov av en konsult omgående? Eller står du inför förändringar där du kan behöva en konsult framöver? Kontakta oss för mer information.

Hyr-köpslösning

En allt vanligare rekryteringsform är så kallade hyr-köpslösningar. Ni tar då in en konsult via oss, för att se hur den fungerar i er organisation. Om ni trivs med varandra, kan ni anställa kandidaten efter en tid. Denna lösning kan vara bra om ni måste ha en person på plats omgå-ende vid ett permanent behov.

Processen för hyr-köpslösningar utgår från samma process som vid konsulttillsättningar.

Hittar du inget jobb som passar dig?

Skicka gärna in ditt CV ändå. Vi träffar regelbundet kandidater för intervjuer på generell basis.
Skicka in ditt CV här

DU HITTAR FLER JOBB PÅ FINANCE RECRUITMENTS WEBBPLATS

Följ oss i sociala medier och få tips om nya jobb direkt.
FACEBOOKLINKEDIN

Fyll i ditt namn och ladda upp ditt CV.
  • Dra filer hit eller