Konsultlösningar | Talent Recruitment

Konsultlösningar

Ibland måste det gå fort när behovet uppstår. Vi är vana och hjälper företag dagligen med detta.

Skicka in CV Anlita oss

Konsultlösningar

Vi har ett proaktivt arbetssätt och kan snabbt leverera när våra kunder har behov. Vårt arbete är alltid med kandidaten i fokus, vilket innebär att vi håller oss konstant uppdaterade om deras arbetssituation och vad de vill göra härnäst. Detta arbetssätt gör att vi i dagens kandidatmarknad har ett av marknadens starkaste nätverk. För konsultuppdrag räknar vi med att kunna presentera kvalificerade ekonomikonsulter inom 24 timmar.

Talent Recruitment fokuserar på tre typer av konsultlösningar

Några anledningar till att använda konsultlösningar

Det blir allt vanligare att företag använder sig av konsultlösningar för att lösa tillfälliga behov, i synnerhet för operationella ekonomiroller. Några av anledningarna kan vara:

 • nyrekrytering (fylla en vakans i väntan på nyrekrytering)
 • föräldraledighet
 • sjukdom
 • arbetstoppar, exempelvis bokslutstider
 • implementering av ekonomisystem (som ofta är mycket resurskrävande)
 • uppköp eller försäljning
 • börsnotering
 • outsourcing/insourcing av ekonomiavdelningen
 • andra typer av förändringsprojekt

Genom att ta in en konsult från oss sparar ni både tid och pengar. Vi presenterar bara kvalificerade konsulter som passar ert specifika behov och ni som företag får snabbt någon på plats vid en oväntad frånvaro eller arbetstopp. Läs mer om varför du bör använda Talent Recruitment.

Ni kan också öka flexibiliteten då det blir enklare att dra ner på personal vid vikande efterfrågan. Att ta in en konsult kan också vara en bra prövotid för att utvärdera om ni istället behöver en permanent resurs.

Flera av våra konsulter blir i ett senare skede överrekryterade till arbetsplatsen.

Så här ser vår process ut vid konsultlösningar

 • Generella intervjuer med ekonomikonsulter innan behov uppstår. Vårt stora nätverk av kandidater är ett tydligt mervärde för dig som kund. Dessa konsulter kan ofta ta ett uppdrag med kort varsel. För att underhålla detta nätverk och kunna leverera när behovet väl uppstår, gör vi dagligen generella intervjuer med kandidater.
 • När ert behov uppstår. För att förstå vad ni verkligen behöver, har vi en grundläggande genomgång med rekryterande chef och andra relevanta personer hos er. Därefter fastställer vi en befattningsbeskrivning för det aktuella behovet. Denna befattningsbeskrivning ligger sedan till grund för vårt arbete.I vårt möte ger vi även vår input om marknaden samt vilken typ av kandidat vi tror kan passa för uppdraget.
 • Sökning och urval av rätt kandidater. När vi vet vad ni behöver, börjar vår sökprocess. I de flesta fall har vi redan några kandidater i åtanke men vi kompletterar alltid med en sökning i vårt kandidatnätverk. Vi intervjuar de kandidater vi finner relevanta utifrån befattningsbeskrivningen. Om ni önskar och finner det väsentligt får kandidaterna även genomföra kompetenstester.
 • Kandidatpresentation. Med intervjuer och eventuella tester som grund presenterar vi sedan upp till tre relevanta kandidater redan inom 48 timmar. Kandidater presenteras med en sammanfattning avs. erfarenheter, styrkor/svagheter, personlighet samt de kunskaper som är relevanta för det specifika uppdraget. Vi anger även uppgifter om pris och tillgänglighet.
 • Referenstagning. Vi tar referenser på den eller de kandidater som ni väljer att gå vidare med. I många fall har vi redan arbetat med kandidaten tidigare och har således redan tagit referenser.
 • Kontraktsskrivning. När ni har bestämt er för en kandidat, skriver vi kontrakt som reglerar de olika delarna i konsultuppdraget.
 • Uppföljning. Under uppdraget håller vi nära kontakt med både kund och konsult, för att försäkra oss om att allt fortlöper som det ska. Vi är även måna om att sammanfatta uppdraget efter dess slut, för att få kunskap om alls parters upplevelse.

Är du i behov av en konsult omgående? Eller står du inför förändringar där du kan behöva en konsult framöver? Kontakta oss för mer information

Varför borde du använda Talent Recruitment vid en rekrytering?

Läs mer här

Behöver du rekrytera. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Kontakta oss

Fyll i ditt namn och ladda upp ditt CV.
 • Dra filer hit eller