Så skriver du ett bra CV

Det finns ingen fast mall för hur ett CV ska skrivas. Ditt CV är individuellt och ska visa din personlighet.

Åsikterna om hur ett CV ska skrivas är många och det finns otaliga sätt att utforma det på. Därför kan det vara bra att hålla sig till några generella punkter.

Så här kan du strukturera ditt CV:
 • personuppgifter (namn, kontaktuppgifter som mobil, adress, email)
 • tidigare arbetslivserfarenhet (kronologisk ordning, senaste position först)
 • arbetsprestationer (vad du har uppnått i dina positioner)
 • övriga meriter (engagemang i föreningar, organisationer, ideellt engagemang etc)
 • IT-kompetens (ekonomi- och rapporteringssystem, excel-förmåga etc)
 • övrigt (exempelvis körkort eller fritidsintressen)
 • referenser (lämnas på begäran)
Tänk även på att:
 • låta någon läsa igenom ditt CV så att du undviker stavfel och upprepningar
 • lägga huvudfokus på det yrkesmässiga och inte på fritidsintressen
 • aldrig skriva negativa saker om tidigare arbetsgivare
Det är bra om du kan ge exempel på de arbetsuppgifter och ansvarsområden du har haft när du beskriver din arbetslivserfarenhet:
 • ansvar du har haft (exempelvis resultat-, budget- och personalansvar)
 • om du har haft ett helhets- eller delansvar för något särskilt område
 • om du har arbetat mycket självständigt eller i grupp
 • om du har tagit initiativ till förbättringar (vad det var och vad det ledde till)
 • vad du har åstadkommit eller producerat. Exempelvis om ditt arbete inneburit stora besparingar för företaget eller om du har producerat specifika modeller, tabeller, rapporter, beslutsunderlag eller skrivelser.

Komplettera med ett personligt brev där du tar upp dina styrkor, drivkrafter, ambitioner och motivera varför du söker den utannonserade tjänsten eller vad som skulle vara ett relevant nästa steg i din karriär.

Fyll i ditt namn och ladda upp ditt CV.
 • Dra filer hit eller