Så gör du en lyckad intervju

Inför och under intervjun är det viktigt att tänka på följande:

 • bekräfta datum, tid och plats för intervjun.
 • var punktlig; planera din resa så att du är i god tid. Anländer du stressad kommer du troligen inte göra en lika bra intervju.
 • var professionellt klädd men ta hänsyn till företagskulturen.
 • läs på om bolaget och den roll du söker så att du har relevanta frågor att ställa.
 • ta reda på vilka personer du kommer att träffa och deras bakgrund.
 • gå igenom din bakgrund innan intervjun så du enkelt kan förklara vilka erfarenheter och kompetenser du besitter som är relevanta för den aktuella rollen.
 • förbered dig genom att genomföra en ”låtsasintervju” med någon du känner dagarna innan, så att du får träna på att svara på intervjufrågor och inte bara formulera svaren för dig själv.
 • var tydlig och konkret – svara på frågan.
 • var diplomatisk och tala inte illa om tidigare arbetsgivare.

Se till att du kan svara på följande frågor innan intervjun:

Berätta om dig själv

Detta är den vanligaste frågan. Fokusera på relevant fakta om din utbildning, arbetslivserfarenhet, karriär och privatliv. Sväva inte iväg och kom ihåg vad som gör dig relevant för den aktuella positionen.

Ge en kort beskrivning av ditt CV

När du går igenom ditt CV är det viktigt att du fokuserar på de områden som är relevanta för den position du intervjuas för. Tänk på att anpassa svaren till den person som ställer frågan och ge inte bara ett standardiserat svar.

Varför vill du arbeta hos oss?

Detta är en möjlighet att visa att du läst på om bolaget och känner till det väl. Tala om bolagets verksamhet och kärnvärden och koppla detta samman med hur de stämmer överens med dina egna värderingar och karriärmål.

Varför söker du dig vidare från din nuvarande anställning?

Det viktigaste är att du svarar ärligt och berättar de positiva sakerna du tar med dig från din förra arbetsgivare. Förmedla att du går till något nytt och utvecklande, inte att du lämnar något gammalt och dåligt.

Om du skulle få detta jobb, vad skulle din plan vara de första tre månaderna?

Intervjuaren förväntar sig här att du ska vara flexibel och anpassa dig till bolagets agenda, men det är även viktigt att du visar initiativ och berättar vad du vill få uträttat.

Vilka är dina svagheter?

Var ärlig och visa att du är medveten om dina svagheter. Försök att förvandla dina svagheter till styrkor. Exempelvis kan otålig även tolkas som att du vill framåt och se resultat.

Vilka är dina styrkor?

Fokusera på färdigheter som är relevanta för tjänsten, både personlighets- och yrkesmässigt.

Hur skulle du beskriva dig med tre ord?

Denna fråga kommer med största sannolikhet ställas till dig. Var därför förberedd och tänk ut tre eller fler ord som beskriver dig på ett positivt sätt.

Berätta om en situation där du misslyckats

Här kan du berätta om både något privat eller yrkesmässigt. Det viktiga är att du kan lyfta fram vad du lärt dig och tar med dig från denna situation.

Vad är din största yrkesmässiga prestation så här långt?

Återberätta något som lett till konkreta förbättringar för tidigare arbetsgivare, helst något mätbart så att intervjuaren verkligen förstår.

Berätta om en situation där du har tagit initiativ?

Detta är ett tillfälle att bevisa att du är driven, har snabb inlärningsförmåga och gör det bästa under alla förhållanden. Frågan handlar inte bara om att ta initiativ, beskriv även hur du implementerade denna åtgärd.

Söker du även andra jobb för tillfället?

Var ärlig och tala om ifall du är involverad i andra processer. Detta ger bolaget en chans att återkoppla snabbare om det behövs.

Vad motiverar dig i jobbet?

Det är viktigt att du är ärlig mot dig själv och bolaget om vad som motiverar dig. Sök inte ett jobb som du inte är motiverad för, eftersom detta varken kommer att gynna dig eller bolaget.

Varför tror du att det här jobbet passar dig?

Här ges du en möjlighet att summera dina personliga och yrkesmässiga kvalifikationer som är relevanta för jobbet. Du bör nu efter de frågor som ställts förstå vad som är väsentligt för att lyckas i rollen och kunna svara därefter.

Hur arbetar du i grupp?

Var ärlig och säg om du tar en aktiv eller mer observerande roll. Det viktiga är att förklara att du kan arbeta i större team men även driva egna projekt självständigt.

Vad är viktigast, att leverera i tid eller korrekt?

Här beror det självklart på hur du är som person. Dock ställer vissa roller inom ekonomi ett större krav på att informationen är 100% korrekt än andra roller.

Läs på om bolaget innan intervjun:

 • Skaffa dig en kopia av arbetsbeskrivningen så du vet vad som efterfrågas.
 • Använd arbetsgivarens hemsida för att hitta information (årsredovisningar, nyhetsbrev etc) om organisationen.
 • Utarbeta en lista över lämpliga frågor att ställa till den som intervjuar.
 • Försök att slappna av och vara dig själv!

Frågor att ställa vid anställningsintervju:

 • Vilka nyckelfärdigheter/styrkor söker ni för denna typ av tjänst?
 • Vad skulle jag förväntas åstadkomma under de första sex månaderna på jobbet? Under det första året?
 • Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut för denna position?
 • Beskriv er arbetsmiljö?
 • Vilka är företagets styrkor och svagheter?
 • Vilka är era kunder?
 • Vilka är era viktigaste konkurrenter?
 • Finns det möjlighet till att arbeta i utlandet?
 • Erbjuder ni internutbildningar?
 • Hur skulle du beskriva er företagskultur?
 • Är det här en ny position? Vad hände med den person som hade den tidigare?
 • Vad är nästa steg i anställningsprocessen?
 • Kommer jag att arbeta självständigt eller i team?
 • Vem blir min chef?
 • Finns det några aktuella eller kommande förändringar i organisationen (fusioner, nedskärningar)?
 • Hur många andra kandidater är det i denna fas av anställningsprocessen?
 • Hur snart kan jag räkna med att höra från er?

Kompetensbaserad intervjuteknik

Den kompetensbaserade intervjutekniken blir allt vanligare i Sverige. Oftast är det multinationella bolag som använder sig av denna teknik, speciellt om HR-avdelningen som är ansvarig för rekryteringen är baserad i Storbritannien.

Med kompetensbaserad intervjuteknik försöker man utvärdera en persons kompetenser. Genom att bedöma en persons arbetsmetoder kan man avgöra personens potentiella agerande i olika situationer. De kompetenser man behöver för en viss position kan vara annorlunda mot de man behöver för en annan position. Några av de kompetenser som man utvärderar för ekonomiroller är lagarbete, förmåga att påverka andra, förmåga att planera arbetet, ledarskapsförmåga, presentationsförmåga, analytisk förmåga och uthållighet.

Kompetensbaserad intervjuteknik fokuserar på dina tidigare erfarenheter och hur du har agerat i olika situationer. Det är ditt agerande i dessa situationer som kommer att utvärderas.

Kompetensbaserad intervjuteknik kan vara svår om du inte är van vid den så det är bra att öva. En kompetensbaserad fråga formuleras ofta: ”Berätta om när …” eller ”Ge ett exempel på när …”

Använd STAR-tekniken när du svarar:

 • Situation – sätt din historia i ett sammanhang
 • Task – vad var din uppgift, vad krävdes av dig?
 • Activity – vad gjorde du?
 • Result – vad var resultatet av det du gjorde?

Var specifik. Använd namn på personerna i din historia. Det gör det lättare för lyssnaren att ta del av din historia och det gör den mer trovärdig.

Fyll i ditt namn och ladda upp ditt CV.
 • Dra filer hit eller