Affärsområden | Talent Recruitment

Våra affärsområden

Vi är specialister på permanent rekrytering och konsultlösningar inom ekonomi. Vi arbetar med bolag i alla storlekar, branscher och behov.

Vi på Talent Recruitment lägger stor vikt i att inneha rätt kunskap för de tillsättningar som vi gör. Vi är övertygade om att med rätt kunskap kan vi leverera med oslagbar träffsäkerhet. Därför har vi valt att enbart fokusera på rekrytering och konsulttillsättningar inom operationella och transaktionsintensiva roller inom ekonomi.

Rekrytering och konsultlösningar inom Ekonomi

Vi på Talent Recruitment arbetar med operativa och transaktionsintensiva roller inom ekonomiområdet, oavsett bransch. Att arbeta branschoberoende leder till att vi kommer i kontakt med flertalet kandidater vilket i sin tur resulterar i att vi kontinuerligt skapar oss ett brett nätverk av erfarna ekonomer med gedigen specialisering utifrån både funktion och bransch.

De bastjänster som vi arbetar med är bl.a. olika typer av ekonomiassistenter. Det rör sig oftast om operativa medarbetare inom leverantörsreskontra och kundreskontra som också kan vara placerade i så kallade SSC – shared-service centers. Vi arbetar också med redovisningsassistenter som vi tillsätter på allt ifrån stora multinationella företag till nischade redovisningsbyråer.

Ytterligare roller inom vårt specialistområde är juniora controllers. Controlleryrket är ett populärt och mångfacetterat ekonomiyrke med många utvecklingsmöjligheter senare i karriären. Vi arbetar med de ekonomer som är i början av denna resa och hjälper dem hitta rätt uppdrag som ger dem rätt utgångsläge för att lyckas.

Hur arbetar vi med rekrytering och konsultlösningar på Talent Recruitment?

Läs mer här

Behöver du hjälp med en rekrytering eller vill diskutera ett framtida behov?

Kontakta oss

Fyll i ditt namn och ladda upp ditt CV.
  • Dra filer hit eller